Konzultace k masážím

Konzultace k masážím mohou probíhat jak u vás doma, tak i v neutrálním prostředí dle vašeho výběru. V rámci konzultací s vámi proberu konkrétní problém, jaké jsou možnosti terapie v rámci mých služeb.

Nastavím konkrétní cíle, čeho bychom chtěli společně dosáhnout a co zlepšit. Společně projdeme veškerá vaše zdravotní obtíže, prodělané nemoci, operace a úrazy, které mají vliv na nynější fungování vašeho těla. Správně nastavená péče je krokem k rychlejšímu nastolení tělesné a duševní rovnováhy.

Cena: 500 Kč/h