Klasická masáž, sportovní masáž, relaxační masáž

U všech těchto procedur se využívá široké spektrum masážních přípravků. Od olejů, přes různé emulze až po vosky a krémy. Vždy záleží na druhu masáže a na preferencích klienta.

Kdy využít klasickou masáž?

Klasická masáž ovlivňuje, prohřátí a uvolnění ztuhlých, přetížených a bolestivých partií našeho těla. Hmaty jsou prokrvení variabilní a přesně cílené, aby byl efekt co největší a klient odcházel spokojený a zbavený aktuálních obtíží. Pomocí těchto hmatů ovlivňujeme kůži, podkoží a svalstvo. Frekvence této masáže by měla být jednou za dva týdny, v závislosti na druhu obtíže a druhu zaměstnání.

Sportovní masáž a její výhody

Sportovní masáž se od té klasické liší v mnoha ohledech, použití masážních prostředků, intenzita hmatů, čas provádění masáže. Při sportovní masáži je používají Emspomy, Alpa, aj. Hmaty jsou intenzivnější, rychlejší a působí ve větší hloubce, než hmaty u klasické masáže. Tato masáž se aplikuje před sportovním výkonem v délce trvání 10 minut na partie, které budou při sportu nejvíce zatěžované a po sportovním výkonu 30 minut a opět je zaměřena na nejvíce namáhané části těla.

Kouzlo relaxační masáže

Při relaxační masáži se uplatňuje je aromaterapie a muzikoterapie. Aplikují se oleje s příměsemi esenciálních vonných olejů, které mají konkrétní účinky na tělo i mysl klienta. Hmaty při této masáži jsou jemnější, pomalejší a ovlivňujeme s nimi kůži a podkoží a tím zlepšují prokrvení horních vrstev lidského těla. Délka této masáže se pohybuje mezi 60-120 minutami.

Všechny tyto typy masáží mohou být aplikovány jak na celé tělo, tak i na jeho jednotlivé části. Vždy se snažíme, aby byl požadovaný efekt cítit co nejdříve a došlo ke zmírnění bolesti a případného tělesného a psychického napětí.

Cena: 750 Kč/h, 500 Kč 1/2h

U mobilní masáže účtuji cestovné 6 Kč/km (vyjíždím z Prahy 11), pokud dojíždím do zóny placeného stání, účtuji si parkovné.